Categorie archief: Projecten

Persbericht van OBS Oud Oost Leeuwarden

Unieke afsluiting basisschooltijd groep 8 Menno van Coehoorn
Groep 8 van basisschool Oud Oost, locatie Menno van Coehoorn, sluit de basisschoolperiode op een unieke manier af door middel van een musicalproject.
start_menno.JPGVandaag is de aftrap van dit bijzondere project. De groep maakt een eigen musical. Uniek hierbij is de werkwijze. Er wordt gestart met een nulmeting onder ouders en leerlingen waarin gekeken wordt naar onder andere het gedrag van kinderen, gevoel van welbevinden en veiligheid. Daarna maakt elk kind onder begeleiding een ontwikkelplan. Het kind geeft aan welke vaardigheid het wil ontwikkelen. Bijvoorbeeld op gebied van samenwerking of initiatief nemen. De kinderen krijgen lessen drama en lessen tekstschrijven. Langzamerhand ontstaat een musical die helemaal door de kinderen zelf is gemaakt. De tekst voor de liedjes wordt geschreven door de kinderen waarna Rene de la Porte muziek schrijft en de liedjes arrangeert. Tijdens het maken van de musical geven kinderen en leerkrachten elkaar feedback op de ontwikkelpunten. Op het einde van het project wordt weer een meting gedaan onder ouders en kinderen om te kijken of er daadwerkelijk iets veranderd is in het gedrag en de vaardigheden van de kinderen.

Het project past in de manier van werken die basisschool Oud Oost is gestart. De school is in ontwikkeling als 1e Vreedzame School van Friesland. Dit is een concept dat op scholen in andere provincies succesvol is gebleken. Via intensieve scholing veranderen leerkrachten, kinderen en ouders de manier van onderwijs. In de praktijk betekent dit dat wij anders omgaan met conflicten. Veilig voelen, positief omgaan met elkaar en gedeelde verantwoordelijkheid vormen de basis voor het lesgeven.

Rene de la Porte is de professional die de school als pilot begeleidt bij het groep 8- musicalproject. Voor meer informatie over zijn projecten: www.theater-werk.nl. Voor informatie over de Vreedzame School: www.vreedzameschool.nl

De Menno Start Theaterproject

Vol enthousiasme start het lerarenteam van de OBS Oud-Oost, locatie Menno van Coehoornschool met de voorbereidingen van een ervarend leren/theaterproject met de kinderen van groep 8. Vanaf februari zullen de lessen en activiteiten allemaal gekoppeld zijn aan dit project. Via deze berichten zullen de ouders en alle andere belangstellenden op de hoogte gehouden worden van dit project.

Nieuw Project

Vanaf begin februari gaan we een project doen met de Menno van Coehoornschool in Leeuwarden. Deze openbare basisschool is onderdeel van de fusieschool Oud-Oost. Ze zijn sinds begin dit jaar bezig met het project “De Vreedzame School”. Het muziek/theaterproject dat we gaan doen met groep 8 zal dan ook onderdeel worden van de aktiviteiten in het kader van “De Vreedzame School”. Uiteindelijk zullen de leerlingen van groep 8 ergens eind juni/begin juli een theaterstuk opleveren dat voor een groot publiek zal worden opgevoerd. Het stuk zal “Rood, Geel of Zwart” heten. Hoe het er uit zal zien? Dat is aan de kids van groep 8!