Nieuw Project

Vanaf begin februari gaan we een project doen met de Menno van Coehoornschool in Leeuwarden. Deze openbare basisschool is onderdeel van de fusieschool Oud-Oost. Ze zijn sinds begin dit jaar bezig met het project “De Vreedzame School”. Het muziek/theaterproject dat we gaan doen met groep 8 zal dan ook onderdeel worden van de aktiviteiten in het kader van “De Vreedzame School”. Uiteindelijk zullen de leerlingen van groep 8 ergens eind juni/begin juli een theaterstuk opleveren dat voor een groot publiek zal worden opgevoerd. Het stuk zal “Rood, Geel of Zwart” heten. Hoe het er uit zal zien? Dat is aan de kids van groep 8!

Geef een reactie