De Menno Start Theaterproject

Vol enthousiasme start het lerarenteam van de OBS Oud-Oost, locatie Menno van Coehoornschool met de voorbereidingen van een ervarend leren/theaterproject met de kinderen van groep 8. Vanaf februari zullen de lessen en activiteiten allemaal gekoppeld zijn aan dit project. Via deze berichten zullen de ouders en alle andere belangstellenden op de hoogte gehouden worden van dit project.