Theater-werk en Yoga

Theater-werk gaat samenwerken met De Yogapoort in Zaandam in het geven van trainingen binnen bedrijven of aan groepen die willen werken aan het behalen van zelf benoemde doelstellingen. De Yogapoort zorgt binnen deze traingen voor een onderdeel waarbij bewustwording van het lichaam centraal staat en beweging afgewisseld wordt met ontspanningstechnieken. De vraag: hoe kan ik beter omgaan met spanningen en stress wordt hier beantwoord.

Yoga is niet zweverig, maar praktisch bezig zijn met jezelf!
Het is toch prachtig dat een levenswijze die duizenden jaren teruggaat nu nog zo actueel is. Juist nu, omdat het leven jachtig en snel is, grote druk legt op mensen en daardoor problemen ontstaan die psychisch en fysiek voelbaar zijn. Yoga is met de tijd meegegaan en heeft zich in het westen aangepast aan deze tijd en de cultuur waarin we hier leven. Yoga biedt verdieping aan in jezelf, leert je de weg naar jezelf kennen.

De yoga inbreng gericht op de harmonie die tot stand gebracht kan worden tussen het lichaam en de “geest”. Het fysieke en het mentale. De beoefenaars leren hoe het lichaam ontspannen kan worden tijdens inspanning en dat is iets dat we dagelijks kunnen toepassen tijdens onze drukke werkzaamheden. Het leren herkennen van de lichaamstaal en het stellen van grenzen is iets dat in het leven van alledag een mooi middel is om overeind te blijven tijdens alle stormen om ons heen en vergeet hierbij niet de hoge eisen die we aan onszelf stellen.

Hoe staan we? Hoe zitten we? Wat zegt onze lichaamstaal aan anderen?
In de training wordt ingegaan op de bewustwording van ons lichaam als geheel, we zijn immers niet alleen maar een been of een arm of een buik waar je last van hebt. De ademhaling is hierbij een belangrijk instrument om de rust in onszelf te leren vinden, onrust in onze gedachtenwereld creëert immers spanningen die terugslaan op de ademhaling en fysieke consequenties kunnen hebben als we te lang deze spanning in ons lichaam vasthouden. Uiteindelijk zijn we dan beter in staat stress het hoofd te bieden.

We communiceren niet alleen met taal maar ook via ons lichaam, onbewust sturen we signalen en deze signalen worden door onze omgeving opgevangen. Een sterke lichaamshouding geeft aan dat we ook mentaal sterk staan, maar het tegenovergestelde is ook waar: een slappe lichaamshouding suggereert dat we niet zo sterk in onze schoenen staan. Yoga kan helpen om het lichaam sterker te maken en beter met spanningen om te gaan, waardoor we met meer zelfvertrouwen in het leven kunnen staan.

De oefeningen worden aangeboden op de mogelijkheden die de beoefenaar heeft, de ene persoon is soepeler dan de andere. Er is geen competitie en het leren luisteren naar het lichaam staat centraal in de lessen. De oefeningen hebben tot doel het losmaken van het lichaam, grenzen leren stellen, uitdagingen aangaan met het lichaam en het leren luisteren naar het lijf dat ervaren kan worden als één geheel. En een brokje humor is hierbij onontbeerlijk!