Projecten

Projecten zijn bedoeld om, met als middel het werken aan een theaterproductie, kinderen, jongeren of volwassenen vaardigheden te leren op het gebied van samenwerken, communiceren of sociale vaardigheden. Daarnaast is het een goed middel om bewustwordingsprocessen op gang te brengen en oefensituaties te creëren. Uiteraard zijn projecten ook bedoeld om veel plezier te hebben met zingen, bewegen, acteren, etc. Projecten kunnen van een week tot een heel schooljaar duren. Het grote verschil met korte, workshopachtige vormen is dat er veel meer onderwerpen aan bod kunnen komen rond een centraal thema.
Uitvoeren
De groep/klas voert het project zoveel mogelijk zelf uit. Wij zorgen voor ondersteuning op het gebied van geluid- en lichttechniek, muzikale ondersteuning en we kunnen d.m.v. groepsgesprekken de groepsprocessen met de deelnemers bespreken. Daarin is ook ruimte voor specifieke goeps-, team- of persoonlijke aandachtspunten.

Locatie
Een project kan ter plaatse uitgevoerd worden. De voorkeur gaat echter uit naar een andere ruimte dan de gebruikelijke groepsruimte. Dit om het “werk” karakter te behouden en de projectsituatie “anders” te laten zijn dan die binnen de groep/klas of het werk. Later kan dan de koppeling gemaakt worden tussen de twee situaties.
Daarnaast is het mogelijk om voor weekprojecten een andere locatie buiten de school, werkplek of het instituut te organiseren. Hiervoor hebben wij een aantal adressen ter beschikking voor verschillende groepsgroottes.

Ervarend Leren, Trainingen en Vorming