Wie

ReneIk ben René de la Porte. Ik maak al muziek sinds ik 11 ben. Tussen 1982 en 1995 heb ik als muzikant, geluidstechnicus en daarnaast ook als hulpverlener gewerkt. Eerst in de Z-zorg (heel kort) en vanaf 1998 in de jeugdhulpverlening. Mijn ervaring heb ik opgedaan in behandelgroepen met moeilijk en zeer moeilijk opvoedbare kinderen/jongeren. Ik heb een afgeronde HBO opleiding en diverse trainingen en cursussen gevolgd op het gebied van competentie gericht werken, omgaan met agressie, communicatie en ervarend leren. De laatste jaren ben ik werkzaam bij Bureau Jeugdzorg Friesland. Ik vind het belangrijk om met kinderen, jongeren en volwassenen te werken vanuit respect en gelijkwaardigheid, ondanks dat ik soms voor de groep sta. Uiteindelijk wil iedereen vrede in zichzelf vinden, ook degenen die zichzelf of anderen veel geweld aandoen. In dit gegeven is altijd de brug te vinden waarop je elkaar halverwege kunt ontmoeten.

Ervarend Leren, Trainingen en Vorming