De musical van OBS Oud Oost vordert

De jongens en meiden van OBS Oud Oost, locatie Menno van Coehoorn zijn goed op weg met hun musical. Van de tien benodigde songs zijn er al zes geschreven en van nummer zeven en acht zijn de teksten klaar en is een begin gemaakt met het schrijven van de muziek. Ook het verhaal vordert al aardig, maar daar verklappen we natuurlijk helemaal niets over! Hieronder vindt je een compilatie van twee van de songs, die hebben de kids de vrijdag voor de meivakantie opgenomen.
[audio:compilatie.mp3]
Klik op de “play” knop hierboven om af te spelen

Theater-werk en Yoga

Theater-werk gaat samenwerken met De Yogapoort in Zaandam in het geven van trainingen binnen bedrijven of aan groepen die willen werken aan het behalen van zelf benoemde doelstellingen. De Yogapoort zorgt binnen deze traingen voor een onderdeel waarbij bewustwording van het lichaam centraal staat en beweging afgewisseld wordt met ontspanningstechnieken. De vraag: hoe kan ik beter omgaan met spanningen en stress wordt hier beantwoord. Lees verder Theater-werk en Yoga

Persbericht van OBS Oud Oost Leeuwarden

Unieke afsluiting basisschooltijd groep 8 Menno van Coehoorn
Groep 8 van basisschool Oud Oost, locatie Menno van Coehoorn, sluit de basisschoolperiode op een unieke manier af door middel van een musicalproject.
start_menno.JPGVandaag is de aftrap van dit bijzondere project. De groep maakt een eigen musical. Uniek hierbij is de werkwijze. Er wordt gestart met een nulmeting onder ouders en leerlingen waarin gekeken wordt naar onder andere het gedrag van kinderen, gevoel van welbevinden en veiligheid. Daarna maakt elk kind onder begeleiding een ontwikkelplan. Het kind geeft aan welke vaardigheid het wil ontwikkelen. Bijvoorbeeld op gebied van samenwerking of initiatief nemen. De kinderen krijgen lessen drama en lessen tekstschrijven. Langzamerhand ontstaat een musical die helemaal door de kinderen zelf is gemaakt. De tekst voor de liedjes wordt geschreven door de kinderen waarna Rene de la Porte muziek schrijft en de liedjes arrangeert. Tijdens het maken van de musical geven kinderen en leerkrachten elkaar feedback op de ontwikkelpunten. Op het einde van het project wordt weer een meting gedaan onder ouders en kinderen om te kijken of er daadwerkelijk iets veranderd is in het gedrag en de vaardigheden van de kinderen.

Het project past in de manier van werken die basisschool Oud Oost is gestart. De school is in ontwikkeling als 1e Vreedzame School van Friesland. Dit is een concept dat op scholen in andere provincies succesvol is gebleken. Via intensieve scholing veranderen leerkrachten, kinderen en ouders de manier van onderwijs. In de praktijk betekent dit dat wij anders omgaan met conflicten. Veilig voelen, positief omgaan met elkaar en gedeelde verantwoordelijkheid vormen de basis voor het lesgeven.

Rene de la Porte is de professional die de school als pilot begeleidt bij het groep 8- musicalproject. Voor meer informatie over zijn projecten: www.theater-werk.nl. Voor informatie over de Vreedzame School: www.vreedzameschool.nl

Trage Server

We hebben van verschillende kanten klachten gehad over het trage laden van de website. We hebben dit gemeld bij onze provider en kregen vandaag (25 januari) het volgende bericht terug:

“Dit probleem is ons inderdaad bekend. We zijn bezig met het inrichten van 8 nieuwe servers. Hiermee zou dit snelheidsprobleem opgelost moeten worden. We verwachten dit halverwege volgende week voltooid te hebben. Onze excuses voor de overlast, en dank voor het geduld”.

We gaan er dus van uit dat deze problemen vanaf midden volgende week opgelost zijn.

De Menno Start Theaterproject

Vol enthousiasme start het lerarenteam van de OBS Oud-Oost, locatie Menno van Coehoornschool met de voorbereidingen van een ervarend leren/theaterproject met de kinderen van groep 8. Vanaf februari zullen de lessen en activiteiten allemaal gekoppeld zijn aan dit project. Via deze berichten zullen de ouders en alle andere belangstellenden op de hoogte gehouden worden van dit project.

Ervarend Leren, Trainingen en Vorming