Nieuw Project

Vanaf begin februari gaan we een project doen met de Menno van Coehoornschool in Leeuwarden. Deze openbare basisschool is onderdeel van de fusieschool Oud-Oost. Ze zijn sinds begin dit jaar bezig met het project “De Vreedzame School”. Het muziek/theaterproject dat we gaan doen met groep 8 zal dan ook onderdeel worden van de aktiviteiten in het kader van “De Vreedzame School”. Uiteindelijk zullen de leerlingen van groep 8 ergens eind juni/begin juli een theaterstuk opleveren dat voor een groot publiek zal worden opgevoerd. Het stuk zal “Rood, Geel of Zwart” heten. Hoe het er uit zal zien? Dat is aan de kids van groep 8!

Nieuwe Website

We beginnen 2007 met een nieuwe website. Deze site is interaktief, dit betekent dat deelnemers van projecten straks tijdens de projecten kunnen gaan vertellen en laten zien wat ze allemaal aan het doen zijn.

Schrijf bericht

Klik als je na inloggen in het dashboard komt op “Schrijf een bericht” of links in de taakbalk op “Schrijven” en daarna in de topbalk op “Schrijf Bericht”. Onder “Titel” zet je de kop van het bericht (zo kort mogelijk, net als in de krantekoppen). In het vak “Bericht” schrijf je de tekst van je bericht. Je kunt gebruik maken van de functieknoppen die boven dit vak staan. Voor meer informatie over de werking van die knoppen: druk op help.gif voor hulp. De functieknop more.gif zorgt ervoor dat de tekst verdeeld word in een stuk dat direct op de site komt en dat een deel pas zichtbaar wordt als de lezer op een lnk “meer” klikt. Ga met de cursor in de tekst staan waar je hem wilt verdelen en klik op more.gif.

Plaatjes uploaden

Klik op de knop images.png. Er opent een nieuw venster. Klik op de afgesproken folder waar jouw/jullie plaatjes moeten komen te staan. Klik naast het vakje “Upload” linksonder op de knop “Bladeren” en zoek het plaatje op. Klik daarna op “Upload” en het plaatje wordt in de map van de website gezet.

Plaatjes in je tekst zetten

Je moet je eigen plaatjes eerste uploaden. Zie daarvoor “Plaatjes uploaden“. Zet de cursor aan het begin van de regel waar je je plaatje wil hebben. Klik op de knop images.png. Er opent een nieuw venster. Klik op de afgesproken folder waar jouw/jullie plaatjes staan. Zoek en dubbelklik het plaatje wat je in de tekst wil zetten. Stel de breedte op maximaal 300 in. Klik op “ok” Klaar.

Ervarend Leren, Trainingen en Vorming